Logotyp_Hjärtats_Ledarskap.responsiv

Britt-Marie Lotse

Min vision är att utifrån mina egna upplevelser och erfarenheter transformera och stärka människor och organisationer inifrån och ut, där vi står stadiga i vår kärna och har full tillgång till vår kreativitet och skaparkraft. Det är ett tillstånd där vi är helt trygga, där vi känner kärlek till oss själva och vår omgivning och där vi handlar utifrån vårt eget hjärtas ledarskap, både som ledare för andra och för oss själva. Utifrån detta tillstånd bidrar vi alla till en hållbar planet att leva på utifrån vår unika kompetens och skapar långsiktiga, lönsamma och hållbara verksamheter.
 
Jag har en bakgrund som civilekonom, uppvuxen i Umeå och har jobbat många år som redovisningschef i globala bolag, jag är utbildad i Lean, kulturcoach och jobbar idag som transformationscoach där jag tar med mig min långa erfarenhet av projektledning, Change management och Lean och slår ihop förändringsarbete i företag med utveckling av individer genom självledarskap. Parallellt med jobbet har jag arbetat många år med min personliga utveckling, utbildat mig som coach och är diplomerad hälsorådgivare i en 5.000 årig tradition och jobbar även idag i kontakt med kvantumfältet för att ta vår medvetandenivå till nya dimensioner.
 
Jag vill dela med mig av min resa som inspiration för dig att det verkligen gör skillnad att resa inåt och det har tagit mig till en helt annan dimension i livet.
 
Jag har haft en inre rädsla som hållit mig tillbaka, förminskat mig och mina tankar om mig själv har begränsat mig, både privat och yrkesmässigt. Jag har inte tillåtit mig själv att lyckas fullt ut och uttrycka den visdom jag bär på. Den har också begränsat mig socialt, jag drog mig undan för relationer och fastnade i ett gammalt mönster av självvald ensamhet.  
 
Nyårsafton 2014/2015 befinner jag mig på ett Nyårsretreat i Värmland. Jag hade bokat in en tid med en terapeut på förmiddagen som på en kort stund öppnade upp för att frigöra den rädsla och energi som höll mig tillbaka. Jag kommer ut, solen lyser på blå himmel och snön gnistrar i solen och det är dags att gå ut på vandring. Jag upplever att mina sinnen öppnas, jag tar in omgivningen runt omkring mig på ett annat sätt än tidigare och det formligen öppnas upp för ett nytt liv från den dagen. Det startar en fantastisk process som jag berättar om nedan och som är ständigt pågående och som dagligen skapar kreativitet och flöde i mitt liv.

Jag får sällskap i bilen hem till Stockholm med en kvinna som det visar sig att vi har samma typ av jobb och där sätts processen igång - vad är det jag egentligen brinner för?
 
Jag sätter mig ner 1 januari 2015 och börjar skissa på det koncept som under året utvecklas till Hjärtats ledarskap. Grunderna sätts - hur vi kan utveckla organisationer och medarbetare samtidigt, inifrån och ut. Det kommer mail om utbildning till kulturcoach - hur vi utvecklar organisationer och individer där jag inser att det är verkligen det här jag skall göra. Jag blir inbjuden till ett seminarium kring att följa Hjärtats väg och jag hittar det digitala, vetenskapliga och mätbara verktyg jag nu jobbar med för att utveckla medarbetare att hitta sitt bästa tillstånd och hantera stress och oro. Jag skickar ett mail till VD för ett globalt bolag med förslag till hur vi kan öka lönsamheten i bolaget och får köra workshops i ledningsgruppen, regionchefer, kontorschefer, försäljning och ekonomi vilket resulterar i en vinst på 6 miljoner kronor på 9 månader. Jag hittar en Vedic Art kurs där min logga kommer av sig själv, får erbjudanden om utbildning på Chalmers i Lean Produktion, jag får ledarskapsutbildning i Zurich och gör ett varumärkesarbete i Spanien. Träffar underbara @Inger Gabrielsson som formger min hemsida och ett år senare, den 31 december 2015 står min hemsida och koncept klar.


 

Detta år är helt sagolikt, inget av detta har jag tänkt ut, allt har kommit till mig av sig självt, i ett tillstånd av kreativitet. Jag upplever att det är en gåva till mig och några år senare säger jag upp mig från min fasta trygga tjänst för att följa mitt hjärta och det jag brinner för.
 
Idag arbetar jag med ett helhetsperspektiv i förändringsprocesser på organisations- och individnivå för att skapa medvetenhet om oss själva, vårt uppdrag och vårt värdeskapande arbete till kund. Jag vill bidra ett hållbart samhälle, utifrån både ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. För att anpassa oss till de snabba förändringarna som nu sker, både för oss som individer och företag så behöver vi hitta nya medvetandenivåer att verka från. Som Gregg Braden uttrycker det:
 
”We can’t change a reality if we remain in the same consciousness that made it ”.
 
Som verktyg och metod använder jag b la ett vetenskapligt, digitalt och mätbart verktyg på både grupp och individnivå där vi tränar hur vi skapar trygghet i de yttre och inre förändringar vi står inför och hur vi hittar nya dimensioner att verka utifrån. Jag transformerar ledningsgrupper, medarbetare och individer till en medvetandehöjning utifrån ett mentalt, känslomässigt, fysiskt och ett själsligt perspektiv.
 
Min personliga resa har fortsatt, jag hittar ständigt nya medvetandenivåer och dimensioner hos mig själv och fördjupar min förståelse för mig själv och hur allt liv hänger ihop. Jag vägleder andra i deras utveckling och har kommit i kontakt med kvantumfältet som vi alla har tillgång till när vi öppnar upp. Här har vi tillgång till allt samtidigt, vi kan tanka ner den information vi behöver och förändring är endast en intention bort
 
Jag upplever nu att jag står i min fulla kraft. Jag har hittat in i min egen kärna, jag står stadigt i mig själv och har öppnat upp för ett nytt medvetande om vad som är möjligt för oss människor.
 
Jag vill dela med mig av detta, när vi tittar på gamla valda sanningar där vi begränsar oss själva, när vi skiftar perspektiv, när vi frigör energi vi inte längre behöver:
 
DÅ BLIR VI STJÄRNOR I VÅRT EGET LIV OCH UNIVERSUM!