Logotyp_Hjärtats_Ledarskap.responsiv

Ledarskap
- värdeskapande, lönsamt och hållbart arbetsliv

Min inspiration i förändringsarbete kommer från Leankonceptet att ständigt utveckla, skapa förbättringar, skapa flöde i processer, gå till kärnan, skapa gränslös kommunikation och att utveckla medarbetarna.

Jag arbetar med ett helhetsperspektiv i förändringsprocesser på organisations- och individnivå för att skapa medvetenhet om oss själva, vårt uppdrag och vårt värdeskapande arbete till kund. När vi är i balans och välmående skapas stabilitet och vi har vi tillgång till vår fulla potential, inre drivkraft, kommunikation, arbetsglädje och passion. 

Resultatet blir ett ökat värdeskapande arbete till kund, ökad lönsamhet och ett hållbart arbetsliv.

Konceptet är ett praktiskt verktyg och metod för verksamhetsutveckling som utgår från teamets drivkraft till förbättringsarbete, det skapar effektivitet, engagemang, delaktighet och arbetsglädje och är därigenom också ett praktiskt verktyg för det lagstadgade psykosociala arbetsmiljöarbetet.

Hjärtligt välkommen för en närmare presentation!

Lean Light-konceptet

”Uppskattade workshops med på alla nivåer i bolaget för att ta fram konkreta handlingsplaner för värdeskapande förändringsarbete”

”Medarbetarna tar fram vad de är stolta över varje dag, de blir sedda, lyssnade på, skapar engagemang och arbetsglädje. Vårt mål och vad vi åstadkommer blir synligt, medarbetarna är stolta  och vi skapar många förbättringar med kontinuerlig uppföljning”

”Coachning av chefer på alla nivåer för ökad medvetenhet om sig själva och att leda medarbetare i förändring och utveckling”

 

RING MIG PÅ: 0720 - 06 80 49 ELLER
SKICKA IN FORMULÄRET!