Logotyp_Hjärtats_Ledarskap.responsiv

Interimsuppdrag

Interimsuppdrag som redovisningschef

Min inspiration som redovisningschef är att jobba med ständiga förbättringar och driva förändringsarbete. Mitt arbetssätt är hämtat från Leankonceptet att ständigt utveckla, skapa förbättringar, skapa flöde i processer, gå till kärnan, skapa gränslös kommunikation och att utveckla  medarbetarna. Jag arbetar med pulsmöten med daglig uppföljning utifrån satta mål. Medarbetarna lyfter fram vad de är stolta över varje dag, de blir sedda, lyssnade på, det skapar engagemang och arbetsglädje och skapar härlig arbetsmiljö.  Det har lett till en effektiv avdelning som ligger i topp i Europa effektivitets- och kvalitets- och servicemässigt och alltid når sina mål. Jag har legat i topp i hela bolaget flera år på medarbetarundersökningarna och är utbildad coach. Som ledare är jag strategisk, målinriktad, engagerad, coachande och förtroendeskapande och har stor integritet.

Jag har arbetat som redovisningschef i ett större globalt bolag i 10 år och suttit i ledningsgruppen för ekonomiavdelningen, 25 personer. Jag var ansvarig för månadsrapportering, årsbokslut, deklarationer, skatter, likviditet, interna och externa revisorer. Vi jobbar tätt tillsammans med IT-avdelningen för att effektivisera vår verksamhet. Jag har varit initiativtagare och projektledare för ett Leanprojekt som innefattade workshops med hela bolaget med ledningsgrupp, driftorganisation, försäljning och ekonomi. Projektet bidrog till ökad lönsamhet, större effektivitet, ökat utrymme för värdeskapande arbete och ökat fokus på processer.

Arbetsplats, kvinna, dator och mobil

Projektet bidrog också till klargörande av ansvarsområden, konkreta handlingsplaner på alla nivåer i organisationen för förbättringsarbete samt ett gränsöverskridande samarbete. Jag har varit styrgruppsledare för Lean projekt samt arbetat som initiativtagare och projektledare för diverse struktureringsprojekt.

Jag går in som konsult på ekonomiavdelningar och säkrar en kvalitativt och serviceinriktad rapporteringsfunktion med ständiga förbättringar och värdeskapande arbete. 

Varmt välkomna med er förfrågan!