Logotyp_Hjärtats_Ledarskap.responsiv

2020

Blev påmind om Nelson Mandelas fantastiska installationstal 1994 av min vän Maria Wernerheim idag och jag vill så gärna dela den vidare! 

Av egen erfarenhet och med de kunder jag jobbat med upplever jag att detta så sant!

Önskar dig ett fantastiskt 2021 och låt oss alla vara i vår egen storhet och bidra till en hållbar värld på vårt unika sätt!

”Vår djupaste rädsla är inte att vi inte räcker till. Vår djupaste rädsla är att vi är mer kraftfulla än vi förstår. Det är vårt ljus,  inte vårt mörker som skrämmer oss mest.

Vi frågar oss, vem ska jag vara? Lysande, fantastisk, talangfull, underbar. Vem ska jag inte vara? Du är ett Guds barn.

Att du låtsas vara liten tjänar inte världen. Det finns igenting upplyst i att gömma din storhet, för att andra människor inte ska känna sig osäkra.

Vi föds för att visa den gudomliga skönhet som finns inom oss. Det finns inte bara i några av oss, utan i alla. Och när vi låter vårt eget ljus stråla, ger vi omedvetet andra människor tillåtelsen att göra detsamma.

När vi befrias från vår egen rädsla befriar vår närvaro automatiskt andra."

Nelson Mandela,  ur installationstalet 1994

Läs hela inlägget »

Vid vintersolståndet börjar en ny säsong och en ny säsong ger alltid en övergång till ny energi.
 
De finns de som menar att vi står inför ett stort skifte som tar sin utgångspunkt i morgon den 21 december 2020. Det kommer att ge oss ett fokus på kollektivet och en mer samhällsbaserad strategi. Humanitära insatser kommer att vara viktiga, och tekniken kommer att gynnas. Vi kommer att se fler saker skapas på nätet än i den fysiska världen.
 
Det kommer att vara fokus på idéer, frihet, rymden och tekniska innovationer.
Frihet, jämlikhet och systerskap
 
Gamla stora strukturer ersätts av mindre, samhällsdrivna organisationer och småföretag.
Det kan finnas ett större fokus på att vi alla trivs när kollektivet trivs, snarare än ett fokus på individer som försöker konkurrera med varandra för att komma till toppen.

Det finns idéer om mer samhällsbaserat boende, där vi alla ses som jämlikar, och där det finns fokus på blomstrande för alla snarare än bara ett fåtal individer.
 
Skiftet innebär att vi går från ett samhälle som styrs av hjärnan och vårt ego till ett samhälle där hjärtat är vår utgångspunkt och hjärnan den som ser till att slutföra hjärtats uppdrag.
 
Hur är det för dig, är det hjärtat eller hjärnan som är den styrande? Är det yttre fokus som styr eller är du i kontakt med ditt hjärtas sanna röst där du som individ kan bidra med din unika förmåga? Följer du gamla kollektiva tankemönster som inte längre gynnar varken din egen eller samhällets utveckling?
 
Vill du ha hjälp till perspektivskifte och en ny medvetendenivå att verka utifrån i en ny tid? 
 

Hjärtats ledarskap hjälper verksamheter, grupper och
individer att transformeras till nya dimensioner

Läs hela inlägget »
Hållbart skapande Hållbart skapande

 
När är du i ditt bästa tillstånd för skapande? Hur upplever du det?

Jag har i många år jobbat för att hitta mitt bästa tillstånd och idag kan jag säga att jag är där.

I helgen fick jag min upplevelse och intyg att jag ständigt är i kontakt med kvantumfältet, där jag har tillgång till den allomfattande visdomen och kan jobba med transformationsprocesser både på organisations- och individnivå.

Jag ställer frågan inåt och får omedelbara svar i stunden. Vad innebär det här i verkliga livet? Jag vill gärna dela med mig av ett exempel:

Mina dagar börjar alltid med att jag kontaktar min själ och mitt hjärta och får på så sätt kontakt med det högsta inom mig och har tillgång till det allomfattande fältet vi alla har tillgång till (fast vi kanske ännu inte upplevt det).

Idag blev budskapet att kontakta en gruppmedlem på Green Onion, Cecilia von Melen som jag ännu inte haft möjlighet att lära känna. Resultatet blev ett spännande upplägg som vi kommer att fördjupa i tre steg framöver. Det tog oss 1,5 timmar totalt att skapa grunden till dessa upplägg från att aldrig ha pratat med varandra till ett i stort sett färdigt upplägg.


Jag är djupt tacksam över att ha fått denna möjlighet till kreativitet och möjligheten att frigöra denna energi även för dig och dina medarbetare.

 
Blir du nyfiken vad detta kan göra för dig och ditt företag? Tveka inte att höra av dig

Läs hela inlägget »
Frihetsgudinnan Frihetsgudinnan

Frihetsgudinnan som symbol visade sig för mig idag. Det är ett ytterst aktuellt ämne kring frihet och demokrati.
 
För mig innebär symbolen att det är dags att stå upp för oss själva, vara i vår egen kraft och bidra med vår unika förmåga för att vi skall kunna leva ett hållbart liv på vår planet. För att det skall ske behöver vi också stå upp får vår egen sanning, i det stora och i det lilla. Var är du på den resan?
 
För mig är friheten sanning att stå upp för den jag är fullt ut, att välja att dela med dig av mina kunskaper, de erfarenheter och den visdom jag samlat på mig på den livsresa jag gjort. Mitt engagemang går till hur vi kan skapa ett hållbart lönsamt arbetsliv samt hur vi kan skapa vårt eget hållbara liv utifrån en hållbar fysik, mental och själslig hälsa. Det gynnar oss själva på alla plan och bidrar samtidigt till samhällsekonomiska vinster. Vi lever ett medvetet liv där vi är i samklang med naturen, med oss själva och där vi bidrar till en hållbar planet, både utifrån vad vi själva kan bidra med för klimatet men också utifrån hur vi kan påverka där vi verkar idag och hur vi alla kan använda vår kunskap för att bidra till en bättre värld.
 
I mitt koncept Hjärtats ledarskap handlar det både om hållbarhet på organisationsnivå och på individnivå. Att gå till källan, till hjärtat, till själen och essensen där vi befinner oss, både i våra företag och för oss som individer. Att vara öppen och se saker för vad de är och våga gå bortom det allmängiltiga och se det som inte längre fungerar. Först när vi blir medvetna om det han vi välja att handla annorlunda. Det står i samklang med LEAN-synsättet, att finna rotorsaken och välja hållbara och värdeskapande aktiviteter, med självledarskapet, där vi hittar vårt bästa tillstånd och också tar ansvar för oss som individer, medmänniskor och vår planet. 
 
Så till konkret handling:
 
Mitt bidrag till näringslivet för en hållbar framtid:

 

 • Praktiska verktyg och metoder för verksamhetsutveckling som utgår från teamets drivkraft. Resultatet blir ökad lönsamhet och ger samtidigt praktiska verktyg för det lagstadgade psykosociala arbetsmiljöarbetet som tillsammans bidrar det till en hållbar verksamhet
 • Grupputveckling med fokus på hållbarhet och värdeskapande arbete till kund. Resultatet blir ökad medvetenhet, lönsamhet och förebyggande av sjukdom och produktionsbortfall. Här använder jag mig av bla ett digitalt, mätbart och vetenskapligt verktyg
 • Utbildar individer och grupper för ökad medvetenhet och självledarskap att vara i vår egen storhet och frihet

 
Mina tips till dig för ett hållbart liv både för dig själv som individ och för ditt bidrag till planeten:
 

 • Titta inåt, fin din inre styrka, frigör de mönster som inte gynnar dig längre i livet  
 • Hitta vägen till acceptans av dig  själv fullt ut, hitta kärleken och glädjen som kommer inifrån, där du kan verka utifrån ett varande, utan ansträngning, som gynnar dig själv, din hälsa, din omgivning och vår planet
 • Finn den plats där kropp och själ blir ett, där de är i samklang med varandra och därifrån når du din skaparkraft och kreativitet att uttrycka ditt bidrag till världen. Frigör omedvetna energier som håller dig tillbaka och skapa flöde i ditt liv
 • Ät ekologiskt, i samklang med din konstitution, se över din livsstil för att boosta din hälsa och välbefinnande och bidra samtidigt till en hållbar värld
 • Frigör dig från yttre beroenden som är substitut för självkärlek som inte gynnar dig själv, din hälsa och vår planet.
 • Rena din kropp och frigör slaggprodukter för att vara i fritt flöde. Samtidigt renas sinnet och du blir medveten om känslor du tryckt ner och de mönster som inte gynnar dig längre

 

Stå upp för dig själv fullt ut, bidra med din unika förmåga så skapar vi tillsammans en hållbar planet att leva på.

 
Vill du ha stöd i din utveckling och inspiration till att hitta ditt unika uttryck i världen så hjälper jag dig med coachning, vägledning, frigörande av energi, hälsorådgivning och förändringsledning

Läs hela inlägget »
Kommunikation Kommunikation

Vaknar till en ny dag och tar pennan i min hand… och där, plötsligt kommer det ny inspiration och idéer…
Dagen går i ordens tecken - skriver texter för mitt hållbarhetsarbete! Plötsligt visar sig ett möte från ingenstans där grundessensen är ord… den djupare betydelsen av de ord vi använder. Det påminner mig också om den text jag skrev för ett antal år sedan kring kommunikation, ord, sanning och själens frekvens. Det får bli denna veckas blogginlägg. Välkomna att ta del av min text som sänds från mitt hjärta.

Orden
Rör sig som vågor mot havets stränder. Tar orden till mitt hjärta, tar in dem, känner på dem, smakar på dem, transformerar dem och sänder tillbaka. Det är hjärtan som kommunicerar med varandra. Toner stilla ljuder likt havets speglingar en stilla kväll. Orden tas emot, lyssnar till dem, tar in dem i hjärtat, letar efter sanningen. Det sanna ger energi och medvetandet växer, expanderar, skapar glädje, kraft och energi. Det sanna lyser upp, skapar klarhet, medvetenhet och ljus. Jag älskar livet att få födas på nytt. Sanningen gör oss större, klarare och energifyllda. Ljuset väcker oss till liv, får oss att blomma. Låter våra blyga kronblad öppna sig för solen och släppa in ljuset i kärnans mitt, i det nakna, i det sanna.
 
Orden går liksom pingpong bollar mellan oss, skapar dynamik, kreativitet, glädje. De poppar likt popcorn, studsar, lekar lätt, skapar lätthet och energi. Orden skapar rörlighet, kreativitet, lekfullhet. Orden behöver sägas, uttryckas, se ljuset, hoppa ut som små grodungar.
 
Själens fågel heter sång, det vackra får uttryckas och se solens ljus. Ibland är orden likt musik, de lever sitt eget liv likt tonerna i en serenad. Orden flödar likt ett musikstycke, de leks fram likt ett pianostycke.
 
Orden, ibland sitter de fast som av rädsla, stumma, torra, livlösa. När ingen tar emot i hjärtat är orden döda. De sanna orden från själen sänds mellan våra hjärtan. Kommunicera med hjärtat så har du alltid mottagare, kommunicera med sanning så är du mottagen. Kommunicera med hjärtat så känner själens fågel igen rösten, tonen och frekvensen.
 
Det jag sänder från hjärtat vill jag dela med mig av. Från min själ till din själ. Själens fågel heter sång.
 
Tack för ordet, för kommunikationen, för språket, för själens frekvens, för uppvaknandet, för livet.

Läs hela inlägget »

Jag lyssnade på Gretas sommarprat och blev sedan guidad till att lyssna på Johan Rockströms vinterprat 1 januari 2020 om läget på vår planet. Båda dessa sommarpratare väcker en inre ilska och kraft inom mig, vad kan jag bidra med för vår planet? Hur kan vi människor gå samman och agera i den klimatkris vi befinner oss i?
 
Kanske bidrar Covid19 till att öka vår krismedvetenhet? Här går vi samman och agerar för ett gemensamt mål för vår överlevnad. På en väldigt kort tid har vi sett att politiska beslut kan tas väldigt snabbt och i enighet, vi har ändrat våra vanor, upptäckt hur väl digitala möten fungerar. De ersätter inte mänskliga möten men är ett väldigt gott alternativ i många fall och besparar både vår planet från koldioxid utsläpp och frigör mycket tid för oss genom minskad restid.
 
Kan vi se några positiva effekter av Covid19? Jag ser att vi har fått stanna upp vare sig vi vill eller inte, vi har blivit tvingade att slå av på takten, ha mindre inbokade möten och mer tid med oss själva. Vi är många fler som hittat ut i naturen och kan njuta av det fantastiskt vackra runt om kring oss. Vi kanske till och med har upptäckt mycket vackert i vår närhet som vi inte sett innan. Ett steg närmare naturen är också ett steg närmare oss själva. Naturen finns där, i ett varande, den bara är. Så har vi också som människor, en plats inom oss där vi bara är, där vi kan vila, utan prestation. Har du hittat till den platsen inom dig?
 
Jag har i många år sökt den platsen utanför mig själv, i sommar har jag hittat den inre kärnan som står i samklang med naturen, där vi bara är, där vi bara behöver vara oss själva, där kärleken, glädjen och kreativiteten finns. Där vi lever i samklang med varandra och med vår planet. Det är också den källa där sanningen finns, där jag bara är mig själv bortom egot och de mönster jag byggt upp av rädsla. De mönster som inte gynnar mig själv och vår planet längre.
 
Sanning…
 
Greta har på ett mirakulöst sätt lyckats nå ut till hela världens makthavare på bara något år.  För mig står hon för sanning och det är därför jag tror vi lyssnar. Johan Rockström, klimatforskare och professor i global miljövetenskap menar att 2020 är sanningens år. Vi står inför ett planetärt nödläge och behöver halvera våra utsläpp på 10 år. Han står upp för den sanning vi står inför och har tagit fram ett 10 stegs program för att lyckas. Rädda Tellus, världens mest spännande Apolloprojekt för framgång, modernitet, rättvisa och hälsa.
 
Vad är din sanning? En gammal sanning är att all förändring börjar med oss själva. När vi vänder vår blick inåt, ser på vilka handlingar som verkligen gynnar vårt liv och vår planet och vilka mönster vi har som inte gynnar oss längre så har vår resa inåt börjat. För varje steg vi tar att skala löken, ju mer energi skapar vi i våra liv, ju mer klart ser vi  på vår tillvaro och ju mer sanning har vi möjlighet att skapa i våra liv. Var är du på den resan?
 
Det är dags att stå upp för sanning, precis som Greta, som Johan, som #Metoo och som #blacklivesmatter. Det är dags att stå upp för oss själva, vara i vår egen kraft och bidra med vår unika förmåga för att vi skall kunna leva ett hållbart liv på vår planet. För att det skall ske behöver vi också stå upp får vår egen sanning, i det stora och i det lilla. Vad vill du bidra med?
 
För mig blev sanningen att stå upp för den jag är fullt ut, att välja att dela med dig av mina kunskaper, de erfarenheter och den visdom jag samlat på mig på den livsresa jag gjort. Mitt engagemang går till hur vi kan skapa ett hållbart lönsamt arbetsliv samt hur vi kan skapa vårt eget hållbara liv utifrån en hållbar fysik, mental och själslig hälsa. Det gynnar oss själva på alla plan och bidrar samtidigt till samhällsekonomiska vinster. Vi lever ett medvetet liv där vi är i samklang med naturen, med oss själva och där vi bidrar till en hållbar planet, både utifrån vad vi själva kan bidra med för klimatet men också utifrån hur vi kan påverka där vi verkar idag och hur vi alla kan använda vår kunskap för att bidra till en bättre värld.
 
Jag tänker på maten och hälsan som Johan Rockström tar upp i sitt vinterprat vilket inspirerar mig till att gå djupare i hälsofrågan. Han tar upp att stoppa bidrag och subventioner till det ohållbara, lägga skatt på allt som är skadligt för naturen och vår hälsa och i stället betala för en hållbar produktion. För mig låter som en lösning som är förhållandevis snabb att genomföra och som ger stora resultat.
 
I den Ayurvediska hälsotraditionen är maten min medicin. Genom att äta den mat som är anpassad till just min konstitution och äta mat som är så nära den ursprungliga näringskedjan som möjligt ger vi vår kropp maximal energi och boostar vår egen hälsa samtidigt som vi bidrar till en renare planet och minskade sjukvårdskostnader, för mig är det hållbarhet på alla nivåer. När vi renar kroppen renar vi också sinnet vilket gör att vi mår bättre på alla plan.
 
I mitt koncept Hjärtats ledarskap handlar det både om hållbarhet på organisationsnivå och på individnivå. Att gå till källan, till hjärtat, till själen och essensen där vi befinner oss, både i våra företag och för oss som individer. Att vara öppen och se saker för vad de är och våga gå bortom det allmängiltiga och se det som inte längre fungerar. Först när vi blir medvetna om det han vi välja att handla annorlunda. Det står i samklang med LEAN-synsättet, att finna rotorsaken och välja hållbara och värdeskapande aktiviteter, med självledarskapet, där vi hittar vårt bästa tillstånd och också tar ansvar för oss som individer, medmänniskor och vår planet. Jag tar också med mig kunskapen om den 5.000 åriga Ayurvediska hälsotraditionen som är en akademisk läkarvetenskap i Indien.
 
Så till konkret handling:
 
Mitt bidrag till näringslivet för en hållbar framtid:
 

 • Praktiska verktyg och metoder för verksamhetsutveckling som utgår från teamets drivkraft. Resultatet blir ökad lönsamhet och ger samtidigt praktiska verktyg för det lagstadgade psykosociala arbetsmiljöarbetet som tillsammans bidrar det till en hållbar verksamhet
 • Grupputveckling med fokus på värdeskapande arbete till kund. Resultatet blir ökad medvetenhet, lönsamhet och förebyggande av sjukdom och produktionsbortfall. Här använder jag mig av b la ett digitalt, mätbart och vetenskapligt verktyg
 • Utbildar individer och grupper för ökad medvetenhet och självledarskap där vi skapar vår bästa tillstånd, där vi hittar återhämtning i högt tempo och förebygger stress.

 
Mina tips till dig för ett hållbart liv både för dig själv som individ och för ditt bidrag till planeten:
 

 • Titta inåt, fin din inre styrka, frigör de mönster som inte gynnar dig längre i livet  
 • Hitta vägen till acceptans av dig  själv fullt ut, hitta kärleken och glädjen som kommer inifrån, där du kan verka utifrån ett varande, utan ansträngning, som gynnar dig själv, din hälsa, din omgivning och vår planet
 • Finn den plats där kropp och själ blir ett, där de är i samklang med varandra och därifrån når du din skaparkraft och kreativitet att uttrycka ditt bidrag till världen. Frigör omedvetna energier som håller dig tillbaka och skapa flöde i ditt liv
 • Ät ekologiskt, i samklang med din konstitution, se över din livsstil för att boosta din hälsa och välbefinnande och bidra samtidigt till en hållbar värld
 • Frigör dig från yttre beroenden som är substitut för självkärlek som inte gynnar dig själv, din hälsa och vår planet.
 • Rena din kropp och frigör slaggprodukter för att vara i fritt flöde. Samtidigt renas sinnet och du blir medveten om känslor du tryckt ner och de mönster som inte gynnar dig längre

 

Stå upp för dig själv fullt ut, bidra med din unika förmåga så skapar vi tillsammans en hållbar planet att leva på.

 

Vill du ha stöd i din utveckling och inspiration till att hitta ditt unika uttryck i världen så hjälper jag dig med coachning, vägledning, frigörande av energi, hälsorådgivning och förändringsledning.

 

 

Läs hela inlägget »

Ny kurs startar tisdag den 26 maj kl 19 på Zoom, max 8 deltagare

Vi träffas 5 x 1 för att träna vår inre balans att hitta grundning, fokus och mentala styrka för att skapa flow och ta vårt spel till nya nivåer. Se mer info nedan i mitt förra blogginlägg.

Intropris grupp: 2.475 kr (ord 3.995) Sensor tillkommer
Intropris individuellt 3.995 (ord. 5.995) Sensor tillkommer. Bokas enligt ök

Anmälan sker till via kontaktinfo. Du når mig också på telefon kan jag berätta mer!

Varmt välkommen till en ny start på din golfresa!

Läs hela inlägget »
Träna din mentala styrka på golfbanan Träna din mentala styrka på golfbanan

Med ett nytt digitalt, mätbart verktyg kan vi träna vår inre balans att hitta avspänning, fokus och mentala styrka för att skapa flow och ta vårt spel till nya nivåer!
 
Vårt bästa tillstånd i varje slag!
När vi är i balans får vi tillgång till vårt bästa tillstånd, hittar fokus och upplever flow. När vi är stressade får vi nedsatt  prestationsförmåga, blir spända, stela och vi tappar fokus.

 • Vad skulle det innebära för dig att få verktyg att hitta mental styrka, avspänning och fokus i ditt spel? 
 • Vad skulle det innebära för din känsla av flow i ditt spel?
 • Hur skulle det påverka upplevelsen i bollen?
Jag har själv spelat golf i ca 20 år och vet vikten av att hitta lugnet, stabiliteten och den mentala styrkan inför varje slag. Jag har varit framgångsrik när jag är lugn, avspänd och trygg i sällskapet men när prestationen kommer in så tappade jag spelet direkt. För mig har det gjort att jag varit beroende av de yttre omständigheterna snarare än att jag har hittat den inre tryggheten där det är jag själv som styr. När jag hittade min inre mentala styrka där jag ersatte mina tidigare valda sanningar till att faktiskt tänka tankar som faktiskt gynnar mig så blev också spelet ett annat, jag vann över mig själv! Till det lägger jag också till andningen som faktiskt kan ta oss från stress till lugn på några andetag och när vi är lugna blir vi avspända och där hittar vi vårat drömtillstånd i golfen!

Jag coachar dig digitalt till din bästa golf i sommar!

Välkommen att höra av dig!


 
Läs hela inlägget »
Till högre höjder Till högre höjder
Jag är oerhört tacksam över det liv jag fått till skänks, det har varit tufft, jag har lärt mig mycket och framförallt det har tagit mig till en plats och nivå där jag är idag, i fullständig tillit till livet och där jag upplever ett flöde varje dag.
 
Jag fick inspirationen till detta blogginlägg här om dagen när jag kände en oerhörd lycka över vart livet tar mig. Morgonen startar med ett digitalt möte med en helt ny kontakt och det visar sig att detta kan bli hur stort som helst. Från att inte känna till varandra till att ha hittat ett förtroende och möjlig samverkan på bara några timmar. Andra kontakter och öppningar kommer till mig med lätthet. Tar cykeln på eftermiddagen för att utforska nya vägar och plötsligt hittar jag Klövbergets naturreservat, helt oplanerat hittar jag till en av Stockholms högsta höjder och en fantastisk utsikt och vacker natur, jag är upplever högre höjder både i mitt yttre och inre liv.
 
Det har inte alltid varit så. Jag har burit på en rädsla i stor del i mitt liv. Jag har varit rädd för att inte bli omtyckt, att känna mig ensam att inte vara tillräckligt bra för att vara värd kärlek. Mina val har grundats på rädsla i stället för kärlek, huvudet har fått styra i stället för hjärtat och det har skapat en stor obalans och stress inom mig. Det har också varit grunden till det utforskande jag har gjort av mig själv och min egen personliga resa som har varit spännande varje dag. Det har alltid gett energi även om det inte alltid är roligt....
 
För 5 år sedan var jag på ett nyårsretreat i Värmland och där fick jag hjälp att frigöra min rädsla och från den dagen har mitt liv tagit en helt ny vändning, man kan säga att nyårsafton 2014 förändrade mitt liv.
 
1 januari 2015 kommer jag hem och sätter mig ner och skriver vad jag brinner för i jobbet - det är att jobba med förändringsprocesser - både på företagsnivå och individnivå. Jag börjar skissa på det koncept som sedan blir mitt företag Hjärtats ledarskap. Jag får ett fantastiskt år där allt kommer till mig, jag driver ett förändringsprojekt i ett globalt bolag som blir tagen till den svenska strategin för lönsamhet, jag går utbildning till förändringsledare på organisations och individnivå, jag gör utkast till min logga, jag går utbildningar i ledarskap, gör ett varumärkesarbete och skapar min hemsida, allt på ett år. Allt kom till mig, det var som en gåva.
 
Efter några år var det dags att säga upp mig från det trygga, välbetalda jobb jag hade för att driva mitt företag Hjärtats ledarskap där jag nu hjälper individer, grupper och organisationer att utveckla sin styrka inifrån och ut! Jag vägleder och hjälper till att frigöra det som inte gynnar oss längre.
 
Min vision är att göra skillnad för oss som människor, för de organisationer vi jobbar i och för samhället i stort och all förändring börjar med oss själva.
 
Jag vill ta oss från en verklighet där det yttre styrt mycket av våra handlingar till en inre medvetenhet där vi hittar lugnet, tryggheten och det inre centrum där vi är i kontakt med vår kreativitet och skaparkraft, det är därifrån vi kan skapa det liv vi vill leva fullt ut!
Läs hela inlägget »

På sista tiden har jag i meditationer och i musik upplevt en längtan att verkligen vara närmare naturen, att grunda mig i den och omge mig med all grönska och skogsbada.
 
Under påsk fick jag inspiration till en vandring och meditation med fina Maria Hede. Vi sitter på den perfekta platsen, omgivna av blåbärsris och björkar, mediterar en stund och igen, där kommer längtan till fördjupning och längtan efter att ta del av naturens skafferi.
 
Så när jag letar efter texten till förra veckan blogg öppnas en sida i min dagbok, och där visar sig anteckningar från 2015 kring ätbara växter, börjar skriva på bloggen i morse och på dagens vandring visar sig nässlorna och kirskålen där vi går. Nu är nässlorna förvällda och snart står min första nässelsoppa på bordet!
 
Så tacksam för allt som kommer till mig så lätt, utan ansträngning, i ett flöde.
 
Delar med mig av mina anteckningar på de ätbara vilda gröna växter jag känner till:
 
Hallonblad
Daggkåpa
Rölleka
Maskros
Svinmåla
Kirskål
Tistel
Nässla
Groblad
Björkblad

Läs hela inlägget »

Varmt välkommen till mig första blogg. Många år efter alla andra men nu är det dags för mig :-)
 
31 december 2014 ändrades mitt liv till ett före och ett efter. Jag beskriver vad som hände under avsnittet om mig på min uppdaterade hemsida, varmt välkommen in till mig :-) Efter det har jag under stor del av tiden haft ett väldigt flow, mycket kommer till mig utan ansträngning, jag känner mig ofta vägledd till de steg jag skall ta och har gjort fantastiska inre och yttre resor sedan dess.  Min uppgift är att avsätta tid för att det skall ske, så fort jag gör det uppstår nya möjligheter jag aldrig kunde drömma om. Det kanske är så med dig med, du kanske nu har tiden att connecta med ditt innersta? För att uppleva vilken magi som väntar?
 
Jag kommer i den här bloggen att dela med mig av mina insikter, de som kommer till mig i stunden och de som redan varit för att inspirera dig att följa din egen inre resa.
 
Mitt första inlägg idag handlar om valda sanningar och kom till mig i samma stund bloggen lades upp på min nya hemsida.
 
Frågan är om våra valda sanningar alltid gynnar oss? Hur är det för dig? För mig är det definitivt nej.
 
En av mina valda sanningar har varit att jag inte kan skriva. Jag glömmer aldrig när jag blev medbjuden till Altea i Spanien 2014 på en resa med vandring, yoga och workshop i skrivande. Vandringen, yoga och värmen lockade men skrivande… ok, jag åker ändå… Väl framme får jag dela rum med en journalist… Åh, vilken mindervärdeskomplex jag fick….och första middagen när vi fick presentera oss och den ena var konstnär, fått kulturstipendier, en hade skrivit åtta böcker, en var journalist och jag var REDOVISNINGSCHEF. Punkt. Har aldrig känt mig så fel någon gång… Faktum är att under de kommande vandringsdagarna så startades en process med skrivande, det blev några alster, jag var faktiskt riktigt stolt över det jag skrivit och det fortsatte ett tag sedan jag kommit hem.
 
Varför jag skriver detta idag är att jag fick feedback på mina texter av Inger Gabrielsson @fingerformat som formgett min hemsida där hon tyckte om mina texter och då slog det mig att nu väljer jag en annan sanning: Jag kan skriva :-)
 
Välkommen in och läs på min nya hemsida. Om du inspireras eller vet någon annan som vill inspireras så kommentera och dela gärna.
 
Delar med mig av min första text så här på våren fast körsbärsträden snart blommat ut i Kungsträdgården.
 
Körsbärsträdet
 
Nya skott från jorden sträcker sig mot ljuset. Ny energi och kraft.
 
Stammen är kraftig och stabil och förgrenar sig ut i världen och ljuset.
Förgrenar sig och ger sin skönhet till världen.
 
De vita körsbärsblommorna visar sin skönhet för världen.
När de gett sitt bidrag vissnar de och dör undan.
 
Pistillerna viskar sin skönhet och känslighet för världen.
Nya knoppar skjuter skott för att visa sig.
 
Körsbärsträdet står där med all sin skönhet, stabilt, visar sin
Skönhet, bara är självklar.
 
De gröna bladen vajar i vinden, känner av energier och vinden,
Tar del av det som pågår.
 
Körsbärsträdet skuggar platsen under och sträcker sina rötter
Långt under jorden där de får vatten och näring.
Körsbärsträdet ger en plats där andra får växa under.
 
Körsbärsträdets grenar sträcker sig mot kosmos och ljuset
Och tar in solljuset från himlen och näring från jorden.
 
Trädet tar del av fåglarnas kvitter och allt som vill bli till och uttryckas.
En del grenar har gjort sitt och kan avslutas.
 
Altea  17/4-2014, Britt-Marie Lotse

Du kan ändra denna exempeltext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec libero. Suspendisse bibendum. Cras id urna. Morbi tincidunt, orci ac convallis aliquam, lectus turpis varius lorem, eu posuere nunc justo tempus leo. Donec mattis, purus nec placerat bibendum, dui pede condimentum odio, ac blandit ante orci ut diam.

Du kan ändra denna exempeltext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec libero. Suspendisse bibendum. Cras id urna. Morbi tincidunt, orci ac convallis aliquam, lectus turpis varius lorem, eu posuere nunc justo tempus leo. Donec mattis, purus nec placerat bibendum, dui pede condimentum odio, ac blandit ante orci ut diam.