Logotyp_Hjärtats_Ledarskap.responsiv

Transformerar verksamheter, grupper och
individer till nya nivåer

Jag är civilekonom, Lean Produktion
Chalmers, kulturcoach för företag och individer, förändringsledare, Certifierad HRV-Tränare och transformationscoach. Jag har mångårig erfarenhet från yttre och inre processorienterat ledarskap.
Britt-Marie Lotse

Vi lever i en tid av otroligt snabba förändringar. Det som var igår gäller inte idag, och vi får ständigt nya förutsättningar. Såväl individer som företag behöver hitta nya medvetandenivåer att verka utifrån för ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart arbetsliv.
Som Gregg Braden uttrycker det:
 


”We can’t change a reality if we remain in the same consciousness that made it ” 


Det handlar om hållbarhet både på organisationsnivå och på individnivå. Att gå till källan, till hjärtat, till själen och essensen där vi befinner oss, både i våra företag och för oss som individer. Att vara öppen och se saker för vad de är och våga gå bortom det allmängiltiga och se det som inte längre fungerar. Först när vi blir medvetna om det han vi välja att handla annorlunda. Det står i samklang med LEAN-synsättet, att finna rotorsaken och välja hållbara och värdeskapande aktiviteter, med självledarskapet, där vi hittar vårt bästa tillstånd och också tar ansvar för oss som individer, medmänniskor och vår planet.

Vill du lästa mer om mitt ställningstagande för hållbarhet kan du läsa mer här.
 

SAMARBETEN OCH NÄTVERK:

HJÄRTATS LEDARSKAP ERBJUDER:

  • Transformationscoachning med inriktning på förändringsarbete, värdeskapande arbete och lönsamhet
  • Självledarskap för företagsledare och entreprenörer för att stärka den inre kärnan, uppnå en ökad medvetenhet och kreativitet och få ny inspiration och energi att expandera i sitt företagande
  • HRV-träning med digitalt verktyg för att hantera stress och oro, få bättre sömn, öka ditt immunförsvar och hitta ditt bästa tillstånd att verka från
  • Soul Body Fusion® för att hitta kärnan i dig själv och utveckla dig och dina relationer
  • Seminarium för ledningsgrupper inriktade på självledarskap och ökad medvetenhet
  • Workshops i samband med din konferens med inriktning på självledarskap, ökad medvetenhet.
  • Interimsuppdrag som redovisningschef