Logotyp_Hjärtats_Ledarskap.responsiv

Transformerar verksamheter, grupper och
individer till nya dimensioner

Jag är civilekonom, Lean Produktion
Chalmers, kulturcoach för företag och individer, förändringsledare, Certifierad HRV-Tränare och transformationscoach. Jag har mångårig erfarenhet från yttre och inre processorienterat ledarskap.
Britt-Marie Lotse

Vi lever i en tid av otroligt snabba förändringar. Det som var igår gäller inte idag, vi kommer att få helt nya förutsättningar att verka från.
 
För att anpassa oss till de snabba förändringarna som nu sker, både för oss som individer och företag så behöver vi hitta nya medvetandenivåer att verka från. Som Gregg Braden uttrycker det:
 
”We can’t change a reality if we remain in the same consciousness that made it ” 
 
Det innebär att vi behöver skifta perspektiv. Från att ha verkat utifrån yttre omständigheter behöver vi nu hitta styrkan och tryggheten inifrån oss själva och verka utifrån ditt eget Hjärtats ledarskap, både i det yttre och det inre ledarskapet. I kontakt med vår egen kärna, både i företaget och i oss själva, när kropp och själ förenas och vi blir ett med oss själva så hittar vi nyckeln till skaparkraft och kreativitet som leder oss till transformation. Jag jobbar utifrån mentalt, känslomässigt, fysiskt och ett själsligt perspektiv.
 
Välkommen till din egen resa, all förändring börjar med oss själva!

 

SAMARBETEN OCH NÄTVERK:

HJÄRTATS LEDARSKAP ERBJUDER:

  • Transformationscoachning med inriktning på förändringsarbete, värdeskapande arbete och lönsamhet
  • Självledarskap för företagsledare och entreprenörer för att stärka den inre kärnan, uppnå en ökad medvetenhet och kreativitet och få ny inspiration och energi att expandera i sitt företagande
  • HRV-träning med digitalt verktyg för att hantera stress och oro, få bättre sömn, öka ditt immunförsvar och hitta ditt bästa tillstånd att verka från
  • Soul Body Fusion® för att hitta kärnan i dig själv och utveckla dig och dina relationer
  • Seminarium för ledningsgrupper inriktade på självledarskap och ökad medvetenhet
  • Workshops i samband med din konferens med inriktning på självledarskap, ökad medvetenhet.
  • Interimsuppdrag som redovisningschef