Logotyp_Hjärtats_Ledarskap.responsiv

Mentorskap

Mentorskap

För dig som känner ett behov av att stanna upp, hitta fokus och vill vara i kontakt med din inre drivkraft och kreativitet för att expandera driver jag nu en helt ny mentorsgrupp för företagarsledare och entreprenörer. Här får du tillfälle att tillsammans med andra i liknande situation hitta fokus för dig själv och din verksamhet och samtidigt finna inspiration att utveckla ditt företag. Du får också dela utmaningar med andra företagare i samma situation.

Vi kommer att fokusera både på den yttre och den inre landskapet för att vi skall bli så integrerade, skarpa och tydliga som vi vill vara i vårt företagande och i relation och kommunikation med oss själva och vår omvärld. När vi är tydliga och ”ett” med vårt budskap når vi framgång på alla plan.

Basen för vårt arbete är en pedagogisk metod som är utvecklad genom vetenskap och forskning. Till det lägger jag min långa erfarenhet av ledarskap och processorienterat förhållningssätt både på individ och företagsnivå.

Vi träffas vid fem tillfällen för att tillsammans öka vår medvetenhet, fokus och riktning i våra val och visioner.

Hjärtligt välkommen till att inspireras!