Logotyp_Hjärtats_Ledarskap.responsiv

Välkommen

Hjärtats ledarskap - verktyg för hållbart arbetsliv

Jag är civilekonom, Lean Produktion
Chalmers, kulturcoach för företag och individer, Certifierad HRV-Tränare och livscoach. Jag har mångårig erfarenhet från yttre och inre processorienterat ledarskap.
Britt-Marie Lotse

Hjärtats ledarskap har ett helhetsperspektiv i förändringsprocesser på företags- och individ nivå. Utgångspunkten är ett Lean-baserat ledarskap. Jag arbetar också med MentorskapHRV-Träning  för ledningsgrupp, chefer och medarbetare.

 

KONCEPTET GER:

  • Verktyg och metoder för värdeskapande arbete, lönsamhet, effektivitet och arbetsglädje
  • Mentorskap för företagsledare och entreprenörer för att öka fokus, medvetenhet och få ny inspiration och energi att expandera i sitt företagande
  • HRV-träning för grupper och individer med verktyg för att hitta återhämtning och att vara i sitt bästa tillstånd för att presetera. 
  • Individuell- och gruppcoachning med verktyg för stress och oro, bättre sömn, konflikthantering och återhämtning.
  • Verktyg och metoder för hållbart arbetsmiljöarbete, stresshantering och rehabilitering 

HJÄRTATS LEDARSKAP ERBJUDER ÄVEN:

  • Seminarium för ledningsgrupper inriktade på självledarskap och ökad medvetenhet
  • Workshops i samband med din konferens med inriktning på självledarskap, ökad medvetenhet, kreativitet, yoga och musik
  • Interimsuppdrag som redovisningschef
 

SAMARBETEN OCH NÄTVERK: