Logotyp_Hjärtats_Ledarskap.responsiv

Välkommen

 Hjärtats ledarskap - verktyg för hållbart arbetsliv

Jag är civilekonom, Lean Produktion Chalmers, kulturcoach för företag och individer, Certifierad HRV-Tränare och livscoach. Jag har mångårig erfarenhet från yttre och inre processorienterat ledarskap.

Britt-Marie Lotse

Hjärtats ledarskap har ett helhetsperspektiv i förändringsprocesser på organisations- och individ nivå. Utgångspunkten är ett Lean-baserat ledarskap. Jag arbetar också med HRV-Träning  på individnivå för ledningsgrupp, chefer och medarbetare.
 

KONCEPTET GER:

  • Verktyg och metoder för värdeskapande arbete, lönsamhet, effektivitet och arbetsglädje
  • Verktyg och metoder för hållbart arbetsmiljöarbete, stresshantering och rehabilitering
  • Ger nya möjligheter, kreativitet och att vara i din bästa potential
  • Individuell- och gruppcoachning med verktyg för fokus och prestation
  • Individuell- och gruppcoachning med verktyg för stress och oro, bättre sömn, konflikthantering och återhämtning

 
 

HJÄRTATS LEDARSKAP ERBJUDER ÄVEN:

  • Seminarium för ledningsgrupper inriktade på självledarskap och ökad medvetenhet
  • Workshops i samband med din konferens med inriktning på självledarskap, ökad medvetenhet, kreativitet, yoga och musik
  • Massage på jobbet
  • Friskvårdsmassage
  • Interimsuppdrag som redovisningschef